Disclaimer

De informatie die u op deze website vindt, heeft LINQ5 B.V. met de grootste zorg samengesteld. Toch kan er onverhoopt een fout of onvolledigheid in zijn geslopen. LINQ5 B.V. kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Ook voor eventuele fouten en onvolledigheden als gevolg van het niet goed functioneren van de website kan LINQ5 B.V. niet instaan.

De inhoud van de website mag uitsluitend worden gebruikt voor niet-commerciële en/of privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande toestemming van LINQ5 B.V.

LINQ5 B.V. verstrekt op deze website informatie over haar eigen producten en diensten en houdt zich het recht voor om daarin zonder mededeling vooraf wijzigingen aan te brengen. De website bevat soms verwijzingen naar andere websites, die niet door LINQ5 B.V. worden onderhouden. Hoewel LINQ5 B.V. uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor de inhoud en het functioneren daarvan. Dat geldt ook voor de kwaliteit van producten of diensten die op deze sites worden aangeboden.

U kunt er van op aan dat LINQ5 B.V. alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen. LINQ5 B.V. kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.